กิจกรรมส่งท้ายปี

28122556

ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนพานพร้าว

ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนพานพร้าว

ลูกเสืออาสา กกต. โรงเรียนพานพร้าวออกปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 13 ต.ค.2556

13102556

 

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2556

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา 5ธันวาคม 2556

5122556

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน

 

โรงเรียนพานพร้าวจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราช สดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย25