พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก

1.การรับนักเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2.การขอย้ายเข้าเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

3.การขอย้ายออกนักเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

4.การขอลาออกของนักเรียน

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

5.การขอเทียบโอนผลการเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

6.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

7. การขอใช้อาคารสถานที่

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด