Return to แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

2.ขอเอกสารรับรองฯ

2ระยะเวลารับเอกสารไม่เกินประมาณ 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเทศกาล)

1. การขอเอกสารการรับรองผลการเรียนหรือสภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7)  แบบ ออนไลน์

–  เข้าเว็บโรงเรียนแล้วคลิกที่ SGS

17757298_1233815860072628_6328820599095521821_n

– เข้ามาหน้าเว็บ sgs

17800398_1233816166739264_2315574797841612141_n

  • เข้าสู่ระบบโดยนักเรียน17796808_1233816326739248_4690246715130258167_n
  • ชื่อผู้ใช้ = เลขประจำตัวนักเรียน    รหัสผ่าน = เลขประจำตัวประชาชน

–  เลือก พิมพ์คำร้องขอใบรับรอง แล้วคลิกที่ PDF รอสักครู่เพื่อดาวน์โหลดไฟล

17523448_1233816793405868_4447442280484727770_n

–  เปิดไฟล์ เพื่อพิมพ์เอกสาร ออกกระดาษ แล้วแนบเอกสารตามรายการส่งห้องห้องวิชาการ

17796117_1233817596739121_7558745331766653986_n

2.  การขอเอกสารการรับรองผลการเรียนหรือสภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7)  แบบ ปกติ

กำลังปรับปรุง