Author's posts

รับมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอ …

Continue reading

ภารกิจการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นภารกิจการรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ …

Continue reading

ชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนพานพร้าวรับชมก …

Continue reading

เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายชาตรี …

Continue reading

เครื่องหมายจราจรหน้าสถานศึกษา

กรมทางหลวง ร่วมกับ สถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่ และโรงเร …

Continue reading

แชมป์ทีมบาสหญิง

แชมป์ทีมบาสหญิง กีฬา”ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 11 ปร …

Continue reading