ประกาศปิดการเรียน On Site เรียนออนไลน์ 13-30 ก.ย.64