รับนักเรียน ม.1 ม.4

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

sc2556

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกเยี่ยมนักเรียน

ลูกเสืออาสา กกต. ออกปฏิบัติหน้าที่

ลูกเสืออาสา กกต.ทั้งหมด 40 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สิทธิ์

02022557

 

สัปดาห์ประชาธิปไตย

กลุ่มสภาเด็ก อ.ศรีเชียงใหม่ ให้ความรู้ประชาธิปไตย ให้กับน้องๆ นักเรียนพานพร้าว

29012556