ช่องทางการเรียนออนไลน์

ช่องทางเรียนออนไลน์ DLTV
ม.1 ที่ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7  
ม.2 ที่ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV8
ม.3 ที่ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV9
ม.4 ที่ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV13
ม.5 ที่ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV14
ม.6 ที่ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV15

Application DLTV 

1. iOS (version 11.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV

2. Android (version 4.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play / Play Store พิมพ์คำว่า DLTV