กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนพานพร้าวส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนพานพร้าวได้เข้าร่วมจัดนิทรศการส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  โดยกลุ่มยุวบรรณารักษ์โรงเรียนพานพร้าว พร้อมกันนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษจากผู้เข้าเยี่ยมชุมนิทรรศการ มีความชื่นชมผลงานของนักเรียนได้มอบทุนการศึกษาให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

อบรมเยาวชนทางสายใหม่

วันที่ 5- 6 มกราคม 2561 จัดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑ โดยชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งที่ ๒๑๐๒ ณ โรงเรียนพานพร้าว

ทัศนศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพานพร้าวจัดทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการจัดสอบเข้าศึกษาในระบบต่าง ๆ

การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตเทสรังสี

5-8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพานพร้าวเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตเทสรังสีเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในสหวิทยาเขตเข้าร่วมแข่งขันปาริชาติเกมส์ โดยมีโรงเรียนพานพร้าว โรงเรียนสังคมวิทยา โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ในปีนี้ทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตจะได้เป็นเจ้าภาพร่วมในแต่ละประเภทกีฬา

รวมพลังจิตอาสา

วันที่ 5ธันวาคม 2560 รวมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดปาพระสถิตย์ ถนนหน้า โรงเรียน ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร