เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พร้อมคณะเข้าตราวเยี่ยมนักเรียนในโครงการทุนพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ และด้วยคณะครูโรงเรียนพานพร้าว    ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมบ้านนักเรียน

เครื่องหมายจราจรหน้าสถานศึกษา

กรมทางหลวง ร่วมกับ สถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่ และโรงเรียนพานพร้าว ประชุมวางแผนการทำเครื่องหมายจราจรหน้าสถานศึกษา เพื่อเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

แชมป์ทีมบาสหญิง

แชมป์ทีมบาสหญิง กีฬา”ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

 

กองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

โครงการกองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 30 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนพานพร้าว

โครงการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ณ โรงเรียนพานพร้าว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายเป็นรายได้

กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนพานพร้าวส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่