งานตุ้มโฮม 12 เมษายน 2557

มอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4

ทำบุญรับห้องเรียนอเนกประสงค์

ลูกเสือ อาสา กกต.เพื่อประชาธิปไตย ออกปฏิบัติหน้าที่

สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รับนักเรียน ม.1 ม.4