ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

รับมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอกธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม “มอบผลงานเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในวันสงกรานต์ พ.ศ.2561” ในพื้นที่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมทางลูกรัง จำนวน 1โครงการ ระยะทาง 4 กม. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำและขุดลอกสระเก็บน้ำจำนวน 2 โครงการ รวมปริมาตรดินขุด 221,540 ลบ.ม. โครงการอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO รวม 2 โครงการ อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. และอัตราการผลิต 500 ลิตร/ชม. โครงการเกษตรผสมผสาน(ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา)พร้อมโครงการประกอบ จำนวน 1 ราย โดยจัดพิธีส่งมอบโครงการที่ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า หมู่ 15 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และในพื้นที่โครงการฯ เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน ในวันสงกรานต์ พ.ศ.2561 ที่กำลังจะมาถึง

CR: FB นพค.25 สนภ.2 นทพ.

ภารกิจการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นภารกิจการรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนพานพร้าวรับชมการประชุมทางไกลการประชุมเชิงปฎิบัติการปลูกผังและสร้างจิตสำนึกเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ถ่ายทอดสดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พร้อมคณะเข้าตราวเยี่ยมนักเรียนในโครงการทุนพระราชทานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายวรรณพล ต่อพล นายอำเภอศรีเชียงใหม่ และด้วยคณะครูโรงเรียนพานพร้าว    ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมบ้านนักเรียน

เครื่องหมายจราจรหน้าสถานศึกษา

กรมทางหลวง ร่วมกับ สถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่ และโรงเรียนพานพร้าว ประชุมวางแผนการทำเครื่องหมายจราจรหน้าสถานศึกษา เพื่อเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนน