วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินท

นายคมสัน ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว และคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2561 วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ แลนด์มาร์ค อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

กีฬาภายใน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพานพร้าว ได้จัดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียน โดย ได้จัดวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนพานพร้าว

 

นิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมายให้นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์  เข้ามานิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

รับมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอกธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม “มอบผลงานเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในวันสงกรานต์ พ.ศ.2561” ในพื้นที่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมทางลูกรัง จำนวน 1โครงการ ระยะทาง 4 กม. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำและขุดลอกสระเก็บน้ำจำนวน 2 โครงการ รวมปริมาตรดินขุด 221,540 ลบ.ม. โครงการอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO รวม 2 โครงการ อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. และอัตราการผลิต 500 ลิตร/ชม. โครงการเกษตรผสมผสาน(ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา)พร้อมโครงการประกอบ จำนวน 1 ราย โดยจัดพิธีส่งมอบโครงการที่ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า หมู่ 15 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และในพื้นที่โครงการฯ เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน ในวันสงกรานต์ พ.ศ.2561 ที่กำลังจะมาถึง

CR: FB นพค.25 สนภ.2 นทพ.

ภารกิจการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นภารกิจการรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561