Category: กิจกรรมโรงเรียน

อบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย

โพสต์ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพานพร้าว.

โครงงานคุณธรรม

โพสต์ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพานพร้าว.

ยุติธรรมเคลื่อนที่ นำเยาวชนคนดีสู่สังคม

โพสต์ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพานพร้าว.

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกเยี่ยมนักเรียน

โพสต์ by โรงเรียนพานพร้าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์.

ลูกเสืออาสา กกต. ออกปฏิบัติหน้าที่

ลูกเสืออาสา กกต.ทั้งหมด 40 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ตามหน่ว …

Continue reading

สัปดาห์ประชาธิปไตย

กลุ่มสภาเด็ก อ.ศรีเชียงใหม่ ให้ความรู้ประชาธิปไตย ให้กั …

Continue reading