บุคลากรในโรงเรียน

ผู้บริหาร

     นายคมสัน ชัยจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว& …

คณะกรรมการสถานศึกษา

ปิดปรับปรุงครับ

คณิตศาสตร์

ปิดปรับปรุงครับ

วิทยาศาสตร์

ปิดปรับปรุงครับ

สังคมศึกษา ฯ

ปิดปรับปรุงครับ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ปิดปรับปรุงครับ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปิดปรับปรุงครับ

ศิลปะ

ปิดปรับปรุงครับ

ภาษาต่างประเทศ

ปิดปรับปรุงครับ

ภาษาไทย

ปิดปรับปรุงครับ