ภาษาไทย

 kanokwan

 นางสาวกนกวรรณ  ถำวาปี
ครู ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระ

 IMG_0963  1356428891_1285646113_image110-2

นางพิชญา  สุวงศ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีไพร  สังฆะคุณ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ