ประกาศโรงเรียน

โรงเรียนพานพร้าวรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ตั้งแต่วันที่ 21 -25 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ โรงเรียนพานพร้าว รายละเอียด ตามที่แนบ มาครับรายละเอียด