กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนพานพร้าวส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยสำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่