ทัศนศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพานพร้าวจัดทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการจัดสอบเข้าศึกษาในระบบต่าง ๆ