Category: ประกาศโรงเรียน

ประกาศ คัดเลือก ทดสอบ นักเรียนชั้น ม.1 ที่สมัคร ห้องเรียนกีฬา

ช่องทางการเรียนออนไลน์

ช่องทางเรียนออนไลน์ DLTV ม.1 ที่ https://www.dltv.ac.th …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโรงเรียนพานพร้าว   ระดับช …

Continue reading

แจ้งความประสงค์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2563 ระหว่ …

Continue reading

ฉบับประจำเดือน กรกฎาคา 2562

ภาพกิจกรรม

เดือน กรกฎาคม 2562