Category: ประกาศโรงเรียน

นิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก …

Continue reading

รับมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอ …

Continue reading

เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายชาตรี …

Continue reading

เครื่องหมายจราจรหน้าสถานศึกษา

กรมทางหลวง ร่วมกับ สถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่ และโรงเร …

Continue reading

กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนพานพร้าวส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ …

Continue reading

จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนพานพร้าวได้เข้าร่วมจัดนิทรศการส่งเสริมการอ่าน ณ …

Continue reading