panpraow

Author's posts

แชมป์ปริชาติเกมส์ บาสเกตบอลหญิงปลาย

ภาพกิจกรรม

วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินท

นายคมสัน ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว และคณะครู …

Continue reading

กีฬาภายใน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพานพร้าว ได้จัดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียน โดย …

Continue reading