Somsak Phoolpherm

Author's posts

ปฐมนิเทศนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแ …

Continue reading

กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนพานพร้าวส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพ …

Continue reading

จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

โรงเรียนพานพร้าวได้เข้าร่วมจัดนิทรศการส่งเสริมการอ่าน ณ …

Continue reading

อบรมเยาวชนทางสายใหม่

วันที่ 5- 6 มกราคม 2561 จัดอบรมเยาวชนทางสายใหม่ กองอำนว …

Continue reading

ทัศนศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพานพร้าวจัดทัศนศ …

Continue reading